Technologie dla lepszego górnictwa
Standardowe szyny, profil I-140E materiał S355J2G3

Szyny do jednoszynowych kolejek podwieszanych z normalnym napędem z obciążeniem użytkowym do 20 kN przypadającym na wózek nośny

Obciążenia dla profilu I-140E
Połączenia szynowe dla profilu I-140E
Szyny proste I-140E
Szyny zakrętowe I-140E
Szyny przyłączeniowe I-140E
Szyny specjalne I-140E
Szyny przejściowe
Wyposażenie dodatkowe