Technologie dla lepszego górnictwaUNISTAR-System transportu materiałowego dla górnictwa

Firma NEUHÄUSER pod marką UNISTAR dostarcza od 1965 roku środki transportu do przemieszczania materiałów z miejsca składowania do miejsca pod ziemią. Oferta dostosowuje się nieustanni do rosnących wymagań w tym sektorze zastosowania. Paleta produktów obejmuje wagony oraz kontenery służące do transportu cieczy, materiałów sypkich, ładunków długich i ciężkich, jak tarcze osłonowe czy ładowarki. Kontenery i palety skonstruowane dla tego sektora można przewozić zarówno pojazdami do transportu poziomego jak i jednoszynową kolejką podwieszaną.

Za każdym razem podczas wprowadzania innowacji kładziono szczególny nacisk na ekonomiczność oraz poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy. Ścisła współpraca zarówno z działami technicznymi firm z branży górniczej jak i z personelem obsługującym maszyny górnicze na miejscu gwarantuje wypróbowane i praktyczne systemy transportowe.