Technologie dla lepszego górnictwa
Szyny i połączenia dla jednoszynowych kolejek podwieszanych

Szyny do jednoszynowych kolejek podwieszanych wykorzystywanych w górnictwie i przy budowie tuneli typu I-140E oraz typu firmy NEUHÄUSER I-140V.

W przypadku obu profili dysponujemy różnymi połączeniami szyn. Szyny do jednoszynowych kolejek podwieszanych stosowane są w kolejkach z napędem własnym bądź liniowym. Do zamocowania elementów prowadzących linę (krążników) przewidziano kołnierze rolkowe. Maksymalne obciążenie szyny do jednoszynowych kolejek podwieszanych jest uzależnione od profilu szyny, jej długości oraz rodzaju złącza.

System szyn składa się z:

-połączeń szynowych
-szyn prostych
-szyn zakrętowych
-szyny przyłączeniowe
-szyny specjalne