Technologie dla lepszego górnictwa
NEUHÄUSER-szyny wysoko-wytrzymałościowe profil I-140V

Szyny wysoko-wytrzymałościowe do jednoszynowych kolejek podwieszanych z większym obciążeniem wózka nośnego, lub dłuższym okresem użytkowania, bądź na mocno nachylonych odcinkach lub przy szybkim transporcie.

Obciążenia dla profilu I-140V
Połączenia szynowe dla profilu I-140V
Szyny proste I-140V
Szyny zakrętowe I-140V
Szyny przyłączeniowe I-140V
Szyny specjalne I-140V
Szyny przejściowe
Wyposażenie dodatkowe