Technologie dla lepszego górnictwaKontenery z pokrywą

Kontenery dla narzędzi, materiałów eksploatacyjnych itp., wymagających zabezpieczonego transportu lub magazynowania. Zaopatrzony w czteroskrzydłowe oddzielnie zamykane stabilne pokrywy. Możliwy podział przestrzeni wewnętrznej wedle potrzeby. Przewożenie za pomocą jednoszynowej kolejki podwieszanej lub na platformie z systemem blokującym zgodnym z DIN 20590.Inne wymiary na zapytanie.


Palety i kontenery do transportu wysokoprężnych silników wózkowych

Palety wzgl. kontenery transportują bezpiecznie wszelki typy silników wysokoprężnych wózkowych. Od producenta lub zakładu remontowego do miejsca eksploatacji pod ziemią. Przewóz palet w znormalizowanych kontenerach, wyposażonych w znormalizowany uchwyt blokujący (840 mm) lub za pomocą jednoszynowej kolejki podwieszanej. Składane ściany boczne pozwalają na łatwy załadunek i rozładunek.


Inne wymiary na zapytanie.


Kontener do transportu paliw

Spawany zbiornik paliwowy wykonany z blachy prasowanej o grubości 5mm i z odwróconym dnem koszykowym.

Wysokie burty czołowe ze ściankami zaczepowymi malowanymi proszkowo chronią armatury.

System blokujący zgodnie z DIN 205992. Zamykany system tankowania i napełniania Bedia (lub KHD). Szybkozłącze do podłączenia węża.
Kontener do przewozu materiałów wybuchowych

Każdy kontener do przewozu materiałów wybuchowych jest podzielony na kilka (zazwyczaj 8 do 12) oddzielnie zamykanych komór. Każdą komorę otwiera się dwoma różnymi kluczami (zasada 2 osób). (Mechanizm zamykający z certyfikatem bezpieczeństwa!)

Umiejscowione na burtach czołowych strefy zgniotu podwyższają bezpieczeństwo transportu kontenera, który może być transportowany za pomocą jednoszynowej kolejki podwieszanej lub na platformie z systemem   blokującym zgodnym z DIN 20590.Kontenery do zaopatrywania i usuwania

Kontener przeznaczony jest do zaopatrywania oraz usuwania olejów i substancji olejopodobnych w górnictwie podziemnym. Posiada dwie komory o pojemności 400l każda, które są napełniane i opróżnianie za pomocą agregatu pompującego.
Kontrola poziomu płynu za pomocą pneumatycznego regulatora. Urządzenia kontrolne pod zamykaną pokrywą.

Może być transportowany za pomocą jednoszynowej kolejki podwieszanej lub na podwoziu z systemem blokującym zgodnym DIN 20590.Podłużny kontener do transportu materiałów

Kontener może być przewożony wózkami widłowymi, na wagonach transportowych ze znormalizowana blokadą oraz za pomocą jednoszynowych kolejek podwieszanych. Płozy i ściany czołowe wykonano zgodnie z DIN 20592.Cysterny kolejowe oraz kontenery do transportu płynów