Technologie dla lepszego górnictwaRamy do transportu palet

Ramy zaopatrzone w zaczepy dźwigowe oraz otwory w podstawie dla wózka widłowego, służą do transportu zarówno europalet jak i palet specjalnych. Stabilne burty czołowe chronią ładunek. Transport może się odbywać za pomocą jednoszynowej kolejki podwieszanej lub na platformie z systemem blokującym zgodnym z DIN 20590. Możliwość wyposażenia ramy w kłonice składane.Inne wymiary na zapytanie.


Ramy do transportu ponadgabarytowego DBP kompletnych obudów

Ramy do transportu ponadgabarytowego mogą być transportowane za pomocą jednoszynowej kolejki podwieszanej lub na platformie z systemem blokującym zgodnym z DIN 20590. W zależności od wykonanego przekroju odcinka można załadować 2 - 4 kompletne moduły włącznie z okładzinami obudów. Nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie ładunku ze względu na wystarczająco wysokie ściany czołowe w części segmentu obudowy. W przypadku długości segmentów, wystających poza główny obrys nadwozia, można zdjąć burty czołowe.