Technologie dla lepszego górnictwaWagon samowyładowczy

Wielofunkcyjny kontener przeznaczony do prac specjalnych pod ziemią. Przewożony z jednoszynową kolejką podwieszaną oraz na podwoziu z blokadą zgodnie z DIN 20590. Dzięki swojej konstrukcji znajduje szczególne zastosowanie przy pracach drążeniowych.Inne wymiary na zapytanie.


Wagony do transportu materiałów

Spawana konstrukcja ramowa lub wannowa. Stal materiałowa min. S 235J2G3 zgodnie z DIN 17100. Zderzaki i osie wyposażone w niewymagające konserwacji sprężyny gumowo-metalowe. Do wyboru z 8 kłonic składanych ze stali sprężynowych ulepszonych. Blokada kontenera zgodnie z DIN 20590.Inne wymiary na zapytanie.


Wagon do transportu ciężkiego 200kN

Stabilna platforma z wzdłużnymi otworami oraz/lub z wmontowanymi poniżej ogranicznikami do zabezpieczenia ładunku. Zderzak i koła zawieszone na resorach. Luźne zawieszenie sprężynujące kół służące do wyrównania różnic poziomów torów również przy nie obciążonym pojeździe. Na życzenie możliwa jest zmiana rozstawu.Inne wymiary na zapytanie.


Wagon do transportu ciężkiego z wózkiem skrętnym 250 kN-DBP

Nisko osadzony wagon-platforma do przewożenia ciężkich ładunków do 25.000 kg. Bezproblemowy przejazd odcinkami toru z odchyleniami z powodu nierówności aż do 80 mm oraz w łukach o promieniu do min. 4.000 mm. Znaczące wyrównanie poziomów dzięki wózkowi skrętnemu w osi wzdłużnej i poprzecznej.

Ciężar załadowanej platformy przenoszony jest na wózek skrętny przy pomocy sprężyn gumowo metalowych. Szczególnie stabilnie rozłożone sprężyny środkowe służą przy tym jednocześnie do ustawienia wózka skrętnego w pozycji wyjściowej.Inne wymiary na zapytanie.